Restaurante Sakura & Sakura Kaiten

MENU

Sakura Kaiten

Yakisoba

 

YAKISOBA YASAI
massa frita com legumes refogados ao shoyu
servido no prato ou na chapa

YAKISOBA TORI
massa frita com legumes refogados ao shoyu e filé de frango
servido no prato ou na chapa

YAKISOBA NIKU
massa frita com legumes refogados ao shoyu e filé
servido no prato ou na chapa

YAKISOBA ESPECIAL
massa frita com legumes refogados ao shoyu, camarões e lula
servido no prato ou na chapa

SAKURA

Av. Cristóvão Colombo 3237
fone (51) 3343 8602 / 3337 5057

SAKURA KAITEN

Av. João Wallig, 1800, 3º Piso
fone (51) 4061 2702