Restaurante Sakura & Sakura Kaiten

MENU

Sakura Kaiten

Sugestões

 

IKA NO SHIMEJI
lula recheada com shimeji

IKA NO SHIMEJI COM EBI
lula recheada com shimeji e camarão grelhado

HIRAME NO SHIMEJI
linguado grelhado ao molho shimeji

HIRAME NO EBI
linguado grelhado com camarões

SAKURA

Av. Cristóvão Colombo 3237
fone (51) 3343 8602 / 3337 5057

SAKURA KAITEN

Av. João Wallig, 1800, 3º Piso
fone (51) 4061 2702